fbpx
Liên Hệ

Liên Hệ

HKD PHÚC VƯỢNG

  • GPKD: 41H8020147
    Cấp ngày 11/11/2015 tại UBND Quận 8.

 

  • Mã số thuế: 8396130411
    Nơi cấp: 
    UBND Quận 8.

 

  • Địa chỉ: 250 Lưu Hữu Phước, Phường 15,  Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

  • Điện thoại: 07.07.07.81.91